Жилищата на Острова са поскъпнали през 2018 г. най-слабо от 5 години насам

no image

Жилищата на Острова са поскъпнали през 2018 г. най-слабо от 5 години насам

Ръстът на цените на жилищата през 2018 г. във Великобритания е бил най-слабият от 2013 г. насам, показват годишните данни на Имотния регистър в страната, цитирани от propertywire.com.

Във Великобритания като цяло цените на имотите са се увеличили с годишен темп от 3,3% миналата година спрямо 4,5% през 2017 г., 7% през 2016 г., 6% през 2015 г. и 8% през 2014 г., което е най-бавният темп от 2,6-те процента през 2013 г.

На годишна база цените са се повишили с 3% в Англия. За сравнение, през 2017 г. ръстът бе от 4,8%, през 2016 г. 7,7%, през 2015 г. 6,8%, а през 2014 г. 8,3%. Темпът все пак остава съвсем леко над ръста от 2013 г. – 2,9%.

В Шотландия годишният темп на растеж за 2018 г. е стигнал 4,6%, което е доста над 0,4% през 2013 г., 1,5% през 2016 г. и 2,9% през 2017 г.

Той обаче остава близко до ръста от 4,7% през 2014 г.

Що се отнася до Уелс, цените там са се увеличили с 4,8% през 2018 г. Данните отново надвишават тези за 2013 и 2015 г. – съответно от 0,4% и 2,8%, и са близки до темпа от 4,2% и 4,3% през 2016 и 2017 г. Те остават и малко под върха от 5% през 2014 г. Всичко това показва, че пазарът е сравнително последователен през последните три години.

В Северна Ирландия обаче пазарът е доста по-стабилен в сравнение с 2013 г. Той се е разраснал с 4,6% през 2018 г., докато пет години по-рано е отбелязан спад от 2,8%. И все пак темпът е доста по-бавен от 7,7% през 2014 г., 7,3% през 2015 г. и 6,5% през 2016 г. Въпреки това растежът се ускорява спрямо 2017 г., когато е бил 3,8%.