Никой не печели от Брекзит според повечето българи

no image

Никой не печели от Брекзит според повечето българи

Никой не печели от Брекзит. 43% от участниците в социологическо допитване на агенция „Афис“ са отговорили по този начин на въпрос „Кой печели или губи от „Брекзит“.

Спрямо данните в обществото ни няма консенсус по въпроса.

Въпросите са зададени разделно – „Кой губи от Брекзит?“ и „Кой печели от Брекзит?“

23.4% от всички  анкетирани са посочили, че Великобритания губи от напускането си на ЕС. 
20.4% пък са на мнение, че страната ще спечели от Брекзит.

ЕС ще загуби от Брекзит е теза, защитавана от 13.8% от всички запитани българите. 
5.6% са на мнение, че съюзът ще спечели.

От всички респонденти 24.2% мислят, че всички ще загубят от Брекзит, докато 
7.9% – че всички ще спечелят.

23% от всички сочат, че никой няма да загуби от излизането на страната от ЕС, а 43.4% – че никой няма да спечели.
Това е и тезата, около която са се обединили най-голям процент от съгражданите ни.

От всички, запитани „Кой губи от Брекзит?“, 15.6% са без мнение. Този процент при другия въпрос е 20.4%.

Снимка 413816

Великобритания официално поиска отлагане на Брекзит до 30 юни

Мей обяви, че е изпратила писмо на председателя на Европейския съвет Доналд Туск

И при двата въпроса вглеждането в по-дълбокия разрез на данните показва логична картина – висшистите в по-голяма степен са на мнение, че от предстоящия „Брекзит“ всички страни са губещи и практически няма печелещи. 
Младите (18-29 години), включително учащите и студентите, определят като основен губещ от „Брекзит“ в по-голяма степен ще бъде Великобритания, констатират от агенцията.

В същото време последните социологически проучвания във Великобритания регистрират съществена промяна в нагласите.
Делът на привържениците на „Брекзит“ спадна с 11% за сметка на увеличения дял на противниците – с 6%.

Почти сигурно е, че ако сега се повтори референдумът от 2016 г., противниците на „Брекзит“ ще надделеят.

Спрямо данните 30% от участниците в изследването на „Афис“ имат представа за случващото се на Острова, защото или те лично, или членове на семействата им, са работили през последните 5 години в страните от ЕС.

„Тази социална група, с обозрим трудово-мигрантски опит и потенциал, е любопитна с оглед на зададените въпроси. Изненадващо или не, споменатият профил от българското население не се различава в своето мнение за предстоящите събития – близо половината от тях смятат, че никой няма да спечели, а загубите се разпределят между отговорите ЕС и „и двете страни“, тълкуват от агенцията.

Разбивка спрямо нагласа „еврооптимисти“ срещу „европесимисти“ не показва съществени разминавания в нагласите, независимо дали респондентите вярват или не в институциите на ЕС.

Неяснотите остават, а заедно с тях и липсата на ясна визия какво предстои, както в национален, така и общоевропейски план. Не е толкова изненадващо, че българското обществено мнение няма категорична позиция относно печелившите и губещите от Брекзит. Важното е усещането за несигурност и безпокойство за бъдещето на европейския проект.